Standardní materiálové provedení bytového domu

 

1. Zemní práce:

1.1. výkop rýh pro základové pásy - strojně s ručním začištěním
1.2. stavební jáma pro podzemní podlaží garáží je provedena jako otevřená nepažena
1.3. odvoz a uložení výkopu je řešeno v návaznosti na místo stavby, kvalitu výkopku a potřebu zeminy pro terénní úpravy

 

2. Základové konstrukce:

2.1. způsob ochrany základové spáry před provedením základové konstrukce – vrstvou štěrkového podsypu
2.2. základové pasy z prostého betonu doplněné základovým zdivem z vibro - lisovaných betonových tvárnic prolitých betonovou směsí, v případě výšky nad 750 mm - včetně konstrukčně vyztuženými vodorovnou výztuží ve spárách
2.3. základová monolitická armovaná betonová deska včetně suterénních stěn podzemního objektu garáží z vodostavebního betonu (bílá vana)

 

3. Vodorovné konstrukce:

3.1. složení a provedení podlahové konstrukce přízemí:
3.1.1. hutněný štěrkový podsyp
3.1.2. podkladní betonová deska konstrukčně armovaná
3.1.3. protiradonová hydroizolace
3.1.4. tepelná izolace podlahové konstrukce přízemí
3.1.5. separační vrstva - folie
3.1.6. betonová podlaha
3.1.7. nášlapná vrstva podlahy

3.2. složení a provedení stropní konstrukce:
3.2.1. podhled v kombinaci sádrokartonového zavěšeného podhledu a/nebo vápenosádrové omítky keramického stropu
3.2.2. nosná stropní konstrukce – keramický strop s vyztuženými betonovými žebry
3.2.3. izolace kročejového hluku – polystyren typu EPS 150 S, tloušťka 3 cm, izolační podložka peMAX, tloušťka 2 mm
3.2.4. separační vrstva - folie
3.2.5. betonová podlaha
3.2.6. v koupelnách hydroizolační stěrka pod sprchovým koutem a vanou
3.2.7. nášlapná vrstva podlahy

3.3. překlady nad otvory:
3.3.1. překlady nad otvory v nosných a obvodových konstrukcích - zesílená konstrukce ŽB věnce, nebo systémovými překlady
3.3.2. překlady nad otvory v příčkách – systémové překlady

3.4. železobetonový ztužující pozední věnec:
3.4.1. beton
3.4.2. výztuž
3.4.3. použití tepelné izolace z vnější strany ŽB věnce jako součást zateplení fasády

3.5. konstrukce vnitřní galerie podkrovních bytů:
3.5.1. nosná konstrukce galerie provedena z hraněných dřevěných profilů
3.5.2. podhled galerie tvořený SDK doplněný minerální vatou v tloušťce 120 mm
3.5.3. akustická kročejová deska tl. 15 mm

3.6. konstrukce domovní pavlače podkrovních bytů:
3.6.1. nosná konstrukce z železobetonových vyložených nosníků
3.6.2. nášlapná vrstva je tvořena dřevěnými palubkami z tvrdého exotického dřeva na pružných podložkách
3.6.3. zábradlí tvoří kované profily s kovanou tyčovou výplní
3.6.4. zastřešení domovní pavlače je provedeno šikmou stříškou s keramickou skládanou krytinou Tondach

3.7. konstrukce balkonů:
3.7.1. nosná konstrukce z železobetonových vyložených nosníků
3.7.2. nášlapná vrstva je tvořena dřevěnými palubkami z tvrdého exotického dřeva na pružných podložkách
3.7.3. zábradlí tvoří kované profily s kovanou tyčovou výplní
3.7.4. dělicí příčky mezi sousedícími balkony jsou provedené jako rámová pozinkovaná ocelová konstrukce s lehkou výplní

3.8. konstrukce teras:
3.8.1. u bytů s předzahrádkou terasy z tvrdého exotického dřeva, předzahrádky - vysetý trávník

 

4. Svislé konstrukce:

4.1. svislé nosné / výplňové zdivo obvodové:
4.1.1. Cihla typu Porotherm 24 P+D se zateplením fasádním polystyrénem tl. 140 mm v 1 NP a 2 NP a tvrzenou minerální vatou tl. 150 mm v 3 NP

4.2. střední vnitřní nosné zdivo:
4.2.1. Cihla typu Porotherm 24 P+D
4.2.2. Mezibytové stěny - cihla Porotherm AKU SYM 30
4.2.3. Železobetonové monolitické stěny nebo pilíře

4.3. příčkové zdivo:
4.3.1. příčky v 1NP a 2NP - příčkovka typu Porotherm
4.3.2. příčky v podkroví - příčkovka typu Porotherm a příčky SDK

 

5. Zastřešení:

5.1. zastřešení stavby sedlovou/valbovou střechou:
5.1.1. krytina keramická Tondach
5.1.2. nadkrokevní systém tepelné izolace THERMANO, tloušťka 140 mm, tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR)
5.1.3. konstrukce krovu – kombinace lepených a hraněných dřevěných profilů KVH
5.1.4. konstrukce zavěšených SDK podhledů s částečným přiznáním konstrukce krovu (trámů)

 

6. Výplně otvorů:

6.1. okna:
Eurookna profil IV 68, smrk, zasklení izolačním dvojsklem s Ug = 1,0 W/m2.K
Střešní okna typu „VELUX“, zasklení izolačním dvojsklem s Ug = 1,1 W/m2.K, zasklení u vybraných koupelnových oken trojsklo s Ug = 0,7 W/n2.K

6.2. vchodové dveře venkovní:
Dřevěné bezpečnostní, kování bezpečnostní - madlo/klika lak bronz

6.3. vchodové dveře vnitřní:
Protipožární, bezpečnostní, folie buk, bezpečnostní kování madlo/klika chrom

 

7. Povrchové úpravy:

7.1. venkovní omítka:
Venkovní tenkovrstvá omítka probarvená

7.2. vnitřní omítka:
Stěny - vápenosádrová omítka opatřená malbou
Strop - vápenosádrová omítka opatřená malbou / SDK podhled zavěšený opatřený malbou

7.3. dlažba:
Keramická:
7.3.1. v prostoru společné domovní chodby, kočárkárny
7.3.2. vnitřní a vnější schodiště ve společných prostorech

 

8. Klempířské prvky:

Oplechování vikýřů a nadstřešních prvků provedeny z materiálu měď, zaatikový žlab z měkčené folie PVC.
Venkovní parapety oken – systémové, strojně barveny plech LINDAB měď.

 

9. Technické zařízení budovy – instalace:

9.1. Vodovod:
Plastové rozvody. Přívod vody ze společné studny s venkovním kohoutkem v bytech s předzahrádkou.

9.2. Kanalizace:
Potrubí z PVC HT, ležatý svod z PVC KG

9.3. Vytápění: 9.3.1. Plynový turbokotel nezávislý na vnitřním prostředí, s integrovaným zásobníkem TUV nebo samostatným zásobníkem TUV 120 l
9.3.2. Prostorový termostat v obývacím pokoji
9.3.3. Rozvody vytápění – plast REHAU
9.3.4. Desková otopná tělesa RADIK

9.4. Elektroinstalace: 9.4.1. Kabelové rozvody – měď
9.4.2. Zásuvky a vypínače – TANGO bílé
9.4.3. V každé místnosti vývod pro stropní osvětlovací těleso
9.4.4. Plastový rozvaděč ve vstupní chodbě
9.4.5. V obývacím pokoji zásuvka společné televizní antény, pevné telefonní linky a internetu
9.4.6. Domovní telefon ve vstupní chodbě – přívod od vstupní branky, resp. domovních dveří
9.4.7. Venkovní zásuvky na fasádě v bytech s předzahrádkou

 

10. Zpevněné plochy:

Celý areál dvora vč. chodníku a parkoviště (odstavná místa) - sjízdná plocha ze zámkové dlažby

 

POSLEDNÍ BYT JE PŘIPRAVEN K NASTĚHOVÁNÍ. JE KOMPLETNĚ VYBAVEN DŘEVĚNÝMI PODLAHAMI, SCHODIŠTĚM, DVEŘMI OD SAPELI, KOUPELNAMI SE SANITOU LAUFEN ATD.

Volejte 603 933 909

Vyberte si byt


Novinky

archiv novinek »