Bytový projekt Statek Šeberov - slovo architekta

Adaptace statku č.p.508 na bytový projekt v Hrnčířích

 

Nové budovy Statku Šeberov - křídla "A","B","C", umístěné v těsné blízkosti kostelíku svatého Prokopa v Hrnčířích, připomínají stopu historie ne tak vzdálené jako samotný kostel, ale dokládají a spoluvytvářejí urbanistické těžiště někdejší obce Hrnčíře. V důsledku rozvoje obce a obecně společenského vývoje se zemědělské využití někdejšího hospodářského dvora rozplynulo v několika po sobě následujících změnách užívání a nakonec demolice. Avšak novostavba Statku Šeberov připomíná prostorovou velkorysost a důstojnost dvora s historickou atmosférou. Atmosféra a otisk historie, které se nám podařily v tomto novém projektu vytvořit, lze pozorovat v detailu i celku a jsou určujícím principem nového bytového projektu Statek Šeberov, který má tomuto místu vtisknout novou energii a život. Nefunkční a poškozené konstrukce původního statku byly zdemolovány a odklizeny a vše bylo nahrazeno současnou novostavbou, která sahá elegantně do skrytého podzemí novostavby, kde se nachází podzemní garáže, samozřejmě s ohledem na dodržení dnešních požadavků na kvalitní stavění - šetrné k životnímu prostředí a úsporné, pokud jde o spotřebu energií.
Ve srovnání s ostatními současnými bytovými projekty v hl.m. Praze je tento zcela nový rezidenční dvůr neopakovatelný nejen ve vztahu k vlastní lokalitě, ale i ve způsobu, jakým novostavba definuje sousedské bydlení na kvótách původního půdorysu bývalé historické stavby - uzavřený bytový projekt s centrálním vjezdem na dvůr, jehož úkolem již není ustájení koní a povozů, ale vcelku nenápadné „ustájení“ osobních automobilů rezidentů - a to jak na povrchu, tak i v podzemním podlaží dvora. A z tohoto dvora vedou všechny cesty již k jednotlivým bytům, aniž by tento prostor ztrácel v možnostech a příležitostech k běžnému rozhovoru mezi sousedy i k nenápadné a spontánní kontrole kohokoli cizího. A tak, jak jsou vstupy do jednotlivých bytů orientovány ke společnému centrálnímu prostoru, tak otevření všech bytů v směrem ven, s mnoha pohledy do ničím nezastavěné zeleně Hrnčířů, jsou druhou - soukromou - podobou tohoto bytového projektu.

Velkorysost dispozičních řešení všech bytů, zachování soukromí v kombinaci se spontánní identifikací s jedním vstupem - jednou adresou - jedním dvorem, přítomnost genia loci místa a řada prvků z historie tohoto typu stavění, to vše vytváří předpoklady pro kvalitní rezidenční prostředí s jedinečným charakterem a atmosférou.


ing.arch. Petr Marušiak, NAUTILA ARCHITEKTI s.r.o.

Volejte 603 933 909

Vyberte si byt


Novinky

archiv novinek »